CẠNH TRANH

Chúng tôi có chuyên môn sâu trong lĩnh vực luật cạnh tranh. Luật sư của chúng tôi đã đại diện thành công cho khách hàng trong nhiều vụ việc về hạn chế cạnh tranh trong các giao dịch M&A, thành lập liên doanh và tái cơ cấu công ty, bao gồm cả những dự án đầu tư trong các ngành công nghiệp chiến lược, cũng như trong các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Xin chấp thuận của cơ quan chức năng đối với các giao dịch liên quan tới tập trung kinh tế, cartels và phân tích, đánh giá liệu có cần sự chấp thuận đó cho các giao dịch liên quan;
  • Bảo vệ quyền lợi khách hàng trong quá trình điều tra của cơ quan quản lý cạnh tranh và đại diện lợi ích của họ trước các quyết định của cơ quan quản lý cạnh tranh tại tòa;
  • Yêu cầu cơ quan quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra những hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc hạn chế cạnh tranh của các đối thủ trên thị trường để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng;
  • Tư vấn tái cơ cấu kinh doanh và phát triển các chiến lược thị trường để phù hợp với các quy định chống độc quyền;
  • Tư vấn về các trường hợp liên quan đến việc kiểm soát các công ty có tầm quan trọng chiến lược của các nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn về các trường hợp liên quan đến các hành vi phi cạnh tranh.
TOP